Podsumowanie

Poziom 1

Adopting UX

  • Zrozumiesz rolę UX we współczesnym biznesie,
  • Nauczysz się zarządzać podstawowymi metodami UX w procesach projektowych,
  • Będziesz potrafił przekonać współpracowników o tym, jakie korzyści płyną z projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD).

Rezerwacja miejsca