Joelle Stemp

CEO w Yu Centrik, Kanada

Joelle Stemp jest trenerką programu szkoleniowego UXalliance Design Leaders Masterclass. Od 2003 prowadzi agencję UX Yu Centrik pracując dla klientów takich jak National Bank of Canada, TATA Communications czy miasta Quebec.

Obecnie łączy perspektywy Design Thinking, projektowania usług oraz CX, specjalizując się w diagnozie dojrzałości CX organizacji i definiowaniu mierników UX.