Executing UX

Cele

 • Nabycie umiejętności integrowania metod user experience w projekcie w nastawieniu na zrealizowanie założeń biznesowych i wymagań rynkowych
 • Planowanie, implementacja i koordynacja narzędzi UX na różnych etapach projektu
 • Optymalizacja jakości i efektywności produktu lub usługi poprzez wykorzystanie zasad metodyki projektowania zorientowanego na użytkownika
 • Biegłość w przygotowywaniu praktycznych materiałów ułatwiających zarządzanie działaniami UX oraz zlecaniem ich do podmiotów zewnętrznych

Zalety

 • Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teorii, warsztatów rozwiązujących problemy, analizy case study)
 • Indywidualny charakter szkolenia (grupy max. 12 osobowe)
 • Międzynarodowy egzamin odbywa się bezpośrednio po 2 dniu szkolenia
 • Wojtek Chojnacki, Florian Egger
  Liderzy UX-PM Level 2 (Symetria, Polska), (Telono, Szwajcaria)
  The execution consists of integrating UX tools and methods to optimize quality, and efficiency at each stage of digital project.

Treść

 • Zrozumienie cyklu metodyki projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) w relacji do różnych modeli rozwoju projektów IT
 • Definiowanie celów biznesowych i strategii UX z zewnętrznymi udziałowcami
 • Identyfikowanie potrzeb użytkowników poprzez jakościowe i ilościowe metody badawcze
 • Ewaluacja i testowanie zaprojektowanych rozwiązań zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo
 • Monitorowanie działań UX podczas rozwoju i wdrożenia
 • Pozyskiwanie zasobów UX z zewnętrznych źródeł i agencji
 • Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study

Jak możemy Ci pomóc?

Cześć. Nazywam się , i jestem z firmy

Chciałbym / Chciałabym otrzymać więcej informacji na temat Level 1
Level 2
Level 3
Cały program UX-PM

Jestem dostępny(a) pod nr tel. , oraz e-mailem *

Dziękuję!

Dziękujemy. Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Egzamin

 • Odbywa się bezpośrednio po drugim dniu szkolenia
 • Wiedza badana jest za pośrednictwem testu wielokrotnego wyboru
 • Finalnym etapem egzaminu jest indywidualny egzamin ustny przeprowadzony przez przedstawiciela UXalliance

Kto powinien wziąć udział?

 • Posiadacze Certyfikatu UX-PM Level 1
 • Project Managerowie
 • Product Managerowie i Product Ownerzy
 • Account Managerowie
 • Marketing i Brand Managerowie
 • Liderzy i członkowie zespołów deweloperskich
 • Liderzy i członkowie zespołów pracujących w zwinnych i klasycznych metodykach zarządzania projektami
 • Osoby posiadające minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Po ukończeniu certyfikatu

Znasz

 • Metody UX dostosowane do różnorodnych etapów i typów projektów
 • Zalety, wady i efekty każdej z metod
 • Kryteria wyboru specjalisty UX, którego kompetencje pasują do realizowanego projektu

Umiesz

 • Planować i zarządzać działaniami UX, dzięki autorskim narzędziom UX-PM
 • Analizować efekty pracy agencji i specjalistów UX
 • Oszacować możliwości poszczególnych specjalistów UX w ramach projektu

Zauważysz różnicę w

 • Sposobie planowania i wyboru odpowiednich działań UX w projekcie
 • Zarządzaniu działaniami UX, rozwiązywaniem problemów, analizie wyników działań UX, sposobie raportowania do zarządu
 • Metodach doboru uczestników projektu

Najbliższa sesja certyfikacyjna

Termin: 21-22 listopada 2019 r.
Prowadzący: Wojtek Chojnacki
Piotr Kozłowski
Miejsce: Golden Floor Tower
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Skontaktuj się, aby poznać szczegóły

Jak możemy Ci pomóc?

Cześć. Nazywam się , i jestem z firmy

Chciałbym / Chciałabym otrzymać więcej informacji na temat Level 1
Level 2
Level 3
Cały program UX-PM

Jestem dostępny(a) pod nr tel. , oraz e-mailem *

Dziękuję!

Dziękujemy. Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.