Maciej Kuca

Digital Marketing Specialist, Symetria UX

W Symetrii odpowiada za marketingowo-sprzedażowy obszar szkoleń UX-PM oraz wspiera przemianę
całego serwisu m.in poprzez prowadzenie badań użyteczności.